Boka städning - klicka här

Skatteregler för hemmakontor

Skatteregler för hemmakontor
25 februari 2021 hej@ryderiet.se

Under 2020 så tvingades vi att anpassa oss till en ny vardag. Eftersom Covid-19 nu är en del av vår vardag så jobbar allt fler hemifrån. Många tror att det så kommer förbi och att hemmakontoret är här för att stanna. Vad innebär det för oss som arbetar hemma? Vi har gjort en djupdykning i dom skatteregler som gäller och kommer i korthet att gå igenom dom här.

Så vad gäller för ett arbetsrum eller ett hemmakontor i bostaden. Grundregeln är att du inte får göra skatteavdrag för hemmakontoret annat än i undantagsfall. Det är alltså praxis att hemarbete är skäl nog för avdrag.

Det finns ett antal krav som måste vara uppfyllda om du ska kunna göra avdrag:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats.
  • Det måste finnas ett tydligt och klart behov av ett arbetsrum i bostaden.
  • Arbetsrummet ska bara användas för arbete, du får exempelvis inte
    ha en extrasäng där, eller ett hemmagym.
  • Bostaden måste vara större än vad som hade behövts om den skattskyldiga personen inte hade varit tvungen att ha ett hemmakontor.
  • Hemmakontoret får inte ingå i bostadsutrymmet med hänsyn till rummets läge eller utrustning.
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att den sista punkten ska gälla så måste arbetsrummet antingen vara så avskilt från bostaden att det inte kan anses ingå i övriga bostadsutrymmen eller så ska det vara inrett på ett sätt som gör att det inte kan användas för vanligt boende.

Måste vara specialinrett för arbetet

När det handlar om att rummet inte kan användas som bostad menas att det ska vara specialinrett på ett sådant sätt att det bara fungerar som arbetslokal. Därför kan ett rum i en hus inte anses vara specialinrett om det bara har möblerats med vanliga kontorsmöbler.

Avdrag ges för den faktiska merkostnaden

För arbetsrum i egen bostad medges avdrag för den faktiska merkostnaden. Det kan exempelvis vara ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. Har du ditt kontor i en hyreslägenhet? I så fall kan även en viss del av hyran vara avdragsgill.

Inga fasta kostnader, eller delar av dessa, är avdragsgilla. Elnätsavgift och bredband är exempel på det. Inte heller medges avdrag för intrång i bostaden, beräknad marknadshyra eller fastighetskostnader som exempelvis räntor, värdeminskning eller liknande.

Boka städning snabbt och enkelt

Boka här